Language and Diversity

Opening

Publication details
Editorial board

 

Plenary article

Där och då, här och nu – några reflektioner över möjligheterna för samtalsanalytisk lärandeforskning att analysera lärande mellan situationer
Sahlström, Fritjof

 

Section articles

Laiska vai ahkera – vastakohtasuhteiden oppiminen kielikylvyssä
Grönholm, Maija

Standardspråk och riksspråk. En språklig varietets begreppsliga avgränsning
Johansson, Lars-Erik

Flyt vid simultantolkning hos informanter på olika nivåer av professionalitet
Kapranov, Alexander & Vik-Tuovinen, Gun-Viol

Illusionsskapande i tv-textning – verklighet eller bara en illusion?
Kerkkä, Karita

Översättaren som textredigerare
Kivilehto, Marja

Zur Übersetzbarkeit von Ironie – am Beispiel von Prosatexten Kurt Tucholskys
Kohvakka, Hannele

Es schneit wattebauschgroße Schneeflocken: Valenz, Proto-Rollen und Argumentstruktur-Konstruktionen bei deutschen und finnischen Witterungsverben
Kolehmainen, Leena

Valtionhallinnon tekstilajiketjujen intertekstuaalisuuden piirteitä
Koskela, Merja

Kielisaarekkeet kirjallisuudessa. Millaisen kuvan muistelmakirjallisuus antaa Oulun ja Tampereen monikielisyydestä 1800-luvulla?
Lönnroth, Harry & Rossi, Paula

A Polyphony of Voices: The Diversity of the Immigrant Experience in Annie Proulx’s Accordion Crimes
Martikainen, Anna

Lärarens roll i elevernas grupparbete
Mård-Miettinen, Karita

Not Just Sweet – Talking about Chocolate
Mäntymäki, Tiina

Elevers interaktion under ett grupparbete – exemplet Paradsidan
Niemelä, Nina

Vad kan man säga, liksom?Avancerade L2-talares pragmatiska uttryck
Nilsson, Gunvor

Balansräkningens begrepp och termer – åt vilket håll har de utvecklats under tio år?
Nissilä, Niina

Rolig, snäll, trevlig och intelligent – hur språkvarieteten påverkar. Närpesungdomars uppfattningar om olika talare
Nyholm, Sara

Vallan vahtikoiria vai vaikuttajia? Saksan- ja suomenkielisten pääkirjoitusten argumentaation ja kielellisen rakenteen vertailua
Kohvakka, Hannele

Zur Vielfalt der Begriffe der Systematik und Taxonomie: Am Beispiel einiger zentraler Begriffe
Peltoniemi, Päivi

Suomi vieraana kielenä Karjalan tasavallassa: Oppimateriaali kontekstin näkökulmasta
Pesonen, Aila

Ta Fiesta del Sol – en oriktig finlandism?
Pilke, Nina

Code-switching and Empowerment in the Macaronic Irish Lyric
Porter, Gerald

Suomen kielen oppimateriaalia Karjalan tasavallassa ja finskan oppimateriaalia Suomessa viestinnällisen kieltenopetuksen näkökulmasta
Puskala, Jaana & Åkers, Ann-Marie

Kvantitativa analyser av språkbadselevers skriftliga uppsatser
Pälvimäki, Elina

Plurilingualismus konkret – Le plurilinguisme au concret
Schlabach, Joachim & Boström, Eeva

Kääntäjä toiseuden välittäjänä: pohdintoja kääntäjähaastattelun pohjalta
Torvinen, Merja

Das Vorwort und seine Funktionen in Übersetzungen literarischer Texte – Überlegungen am Beispiel der Übersetzungen des finnischen Epos Kalevala
Voßschmidt, Liisa

Från purism till pluralism – om teatern och rikstalspråket
Åbrink, Håkan

 

 

Publications of the Research Group for the Theory
of Translation, LSP and Multilingualism
at the University of Vaasa (VAKKI)

No. 35

VAKKI Symposium XXVIII

”Language and Diversity”

Vaasa 2008

Edited by Mona ENELL-NILSSON & Tiina MÄNNIKKÖ

Editorial assistant: Katrin POLVIANDER

ISBN: 978-952-476-248-9 (paperback & PDF)
ISSN: 1797-6146