Communicating with Purpose

Issue 15 of VAKKI Publications contains seventeen peer-reviewed articles in Finnish, Swedish, English, and German. The topics take various perspectives to the theme of the XLIII International VAKKI Symposium, Communicating with Purpose, held on 9–10 February 2023.

The articles in Communicating with Purpose are licensed under CC BY-NC 4.0 and indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

We hope that you enjoy the selection of articles in this issue!

Opening

Publication details
Editorial team and referees
Contents

Introduction

Communicating with Purpose / Merkityksellinen viestintä / Meningsfull kommunikation / Sinnvolle Kommunikation
Ella Lillqvist, Maria Eronen-Valli, Ville Manninen, Niina Nissilä & Eveliina Salmela

Articles

Translation as Language Making in Sign Language Revitalisation
Maria Andersson-Koski & Lieselott Nordman

Med nyhetsmediekritik som utgångspunkt för kommunikation: diskutanters kommentarer till ett Facebook-inlägg från SVT Nyheter om elhushållning
Vincent Björkquist

Yritysten joukkorahoituskutsut genrehybrideinä koronapandemian ja Ukrainan sodan aikana
Maria Eronen-Valli

Mot en hållbar utveckling för meningsfull användning av flera språk nationellt? Ungas uppfattningar om en- och flerspråkighet vid kommunikation i Finland och Sverige
Sanna Heittola & Siv Björklund

Språkanvändning och språkval i undervisningen av svenska som det andra inhemska språket: läraruppfattningar om språklig praxis i tre olika lärokurser
Sanna Heittola, Siv Björklund & Sofie Henricson

Suunnitteluohjeen kehittäminen kognitiivisen ergonomian huomioimiseen käytettävyyden parantamisessa
Joni Hyyppä & Laura Havinen

Kognitiivinen saavutettavuus valvotun tapaamisen sääntöasiakirjoissa
Mira Kainulainen

Vertaileva korpusavusteinen diskurssintutkimus tiedekeskustelun teemojen muutoksesta Suomi24-keskustelupalstalla
Johanna Kalja-Voima, Vesa Jarva & Jenny Tarvainen

Med eller utan språk. Vårdares uppfattningar om kommunikation med äldre
Marja Kivilehto

Ilmastoviisaan asumisen teemat ja kontekstit – Kun systeemimaailma kohtaa elämismaailman julkisessa keskustelussa
Merja Koskela, Liisa Kääntä, Henna Syrjälä & Eveliina Salmela

Kunskapsorganisering, sökmöjligheter och läsvägar: en fallstudie av handböcker för hundägare
Hans Landqvist

Samarbetet mellan TNC och RTT 1938–1998: Terminologiarbete som resurs för meningsfull kommunikation
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke & Sannina Sjöberg

Globalisation and Cultural Diversity in the Finnish School Curriculum: Ethical and Critical Perspectives
Tommi Lehtonen

Wie zeigt sich Agency in technologievermittelten deutsch-finnischen Geschäftsverhandlungen? Bildungsexport im Nexus der Praxis
Maarit Leskelä

“Jos et aloita, mikään ei muutu”: Tulevaisuuksien rakentuminen median sijoitusdiskursseissa
Ella Lillqvist & Merja Porttikivi

It’s Time to See the Forest for the Trees – Rhetorical Argumentation about Forest Use on Twitter
Merja Porttikivi & Maarit Laihonen

Merkityksellisyyden perusteluja yritysten verkkosivuilla
Tessa Virta

 

XLIII International VAKKI Symposium, 9–10 February 2023
Vaasa 2023

Editor-in-Chief
Ella Lillqvist

Associate Editors
Maria Eronen-Valli
Ville Manninen
Niina Nissilä
Eveliina Salmela

Editorial Assistant
Sara Nyyssölä

ISBN 978-952-69732-2-7 (PDF)

ISSN-L 2242-6841
ISSN 2242-685X (PDF)