Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä

Teoksen tarkoituksena on tarjota lukijoille kokonaisuus, jossa tieteellistä kirjoittamista lähestytään tiedeyhteisön viestintänä. Tiedeyhteisön viestintään osallistutaan toimien erilaisissa rooleissa, kuten opettajan ja opiskelijan, opinnäytteen ohjaajan, tekijän ja opponoijan, kirjoittajan ja lukijan rooleissa. Kokoomateoksen artikkeleissa tarkastellaan tieteellistä kirjoittamista tutkielman tekemisen näkökulmasta, ja se painottuu tutkielmaa kirjoittavan opiskelijan tukemiseen.