Responsible Communication

The 2022 VAKKI Symposium was arranged for the first time
post-pandemic in a hybrid form, offering the chance to attend either online or in person. The call for papers was sent to the symposium presenters, based on the presentations and theme of the symposium, Responsible Communication.

Responsible Communication contains eleven peer-reviewed articles in Finnish, Swedish and English. The articles approach the theme of responsible communication from four different perspectives.

The VAKKI articles of this volume are indexed in the DOAJ directory. The Directory of Open Access Journals (DOAJ) is an indexing service that provides researchers and other readers open access to other high quality, peer-reviewed articles.

We hope that you enjoy the selection of articles in this issue!

 

Full Issue

Responsible Communication (PDF)

Articles

Äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärän kartoitustutkimus
Sanna Heittola & Sofie Henricson

Säästämisen ja sijoittamisen risteyksiä pankkien Twitter-viestinnässä
Heidi Hirsto

”Hyvä saavutettavuus hyödyttää kaikkia” – Kognitiivisen saavutettavuusarvioinnin käytänteitä
Annikki Hyppönen

“Året präglades av coronaviruspandemin” – Regeringar rapporterar om statligt ägda bolag i Finland och Sverige
Merja Koskela & Mona Enell-Nilsson

Suomalaisten ja venäläisten lakitermien osittaisen vastaavuuden oikeudelliset ja kielelliset ulottuvuudet
Igor Kudashev, Jarmo Koistinen, Mikhail Mikhailov & Julia Souma

Organisationer, frågor och (an)svar – Institutionellt terminologiskt samarbete mellan Sverige och Finland 1975–1998
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke & Sannina Sjöberg

Vastuullinen viestintä: eettisiä ja filosofisia huomautuksia
Tommi Lehtonen

Informal Leadership: An Integrative View and Future Research
Tiina Leino

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta viestiminen suurelle yleisölle: Kirjallisuuskatsaus sopeutumisviestinnän haasteista ja mahdollisuuksista
Annu Perälä

Suomenruotsalaiset viittomakieliset selkokielen kohderyhmänä
Satu Siltaloppi & Camilla Lindholm

Vastuullisuusarvot suomalaisten tekstiiliyritysten tarinoissa
Ville Virsu, Paula Sjöblom, Marileena Mäkelä & Tiina Onkila

 

Vakki symposium XLII. Vaasa 10.–11.2.2022.

Vaasa 2022

Editor-in-Chief
Heli Katajamäki

Associate Editors
Mona Enell-Nilsson
Hannele Kauppinen-Räisänen
Hanna Limatius

Editorial Assistant & Graphic Design: Sanna-Katriina Salo

ISBN 978-952-69732-1-0 (PDF)

ISSN-L 2242-6841
ISSN 2242-685X (PDF)