Workplace Communication III

The 40th VAKKI Symposium was organized in Vaasa in February, just before the global pandemic occurred. To celebrate the anniversary year during this difficult time for many people in the world, we are very happy to publish this versatile and multilingual issue of VAKKI Publications on our newly launched website. This year, we have had a good number of well-received manuscripts in this collection. Workplace communication III includes 20 peer-reviewed research articles in Finnish, Swedish, German, and English. The topics vary from narratives and discourses to language learning, translation, and terminology in different organizational and educational contexts. A common thread is the continuous change of working life in different contexts, which the articles address especially from the perspectives of digitalization, linguistic and cultural diversity, and responsibility. While this year’s VAKKI Publication shows the symposium’s long-standing tradition, the scope of it has shown a clear sign that this new theme Workplace Communication has now established itself a new direction for research in the field.

We hope that you enjoy the selection of articles in this issue!

 

Opening

Publication details
Editors and referees
Contents
Preface

 

Plenary paper

Applying the Narrative Dimensions Model
Dorien Van De Mieroop

 

Discourses and Practices in Organizations and Working Life

Institutionaalista tekstilajia laatimassa – Valtionhallinnon henkilöstön näkemyksiä vuosikertomuksen synnystä
Merja Koskela

Kiertotalous vaateyrityksen vastuuviestinnässä
Cecilia Hjerppe

Scholarly Knowledge Communication in Organisational Decision-Making
Peter Björk & Hannele Kauppinen-Räisänen

Work Life Hell in Finnish Social Media Discussions
Tommi Lehtonen

Communication in Educational Contexts

Att kommunicera språkmedvetenhet utifrån en europeisk utbildningspolicy till blivande klasslärare
Mari Bergroth

Lärarstuderandes förståelse av språklig mångfald som en del av den relationella kompetensen
Jenny Haagensen

Lärares interaktion i virtuell tandemundervisning  
Katri Hansell, Michaela Pörn & Sandra Bäck

Tietojärjestelmän ja opetussuunnittelun käsitteiden rekontekstualisaatiota työpaikan koulutuksissa
Liisa Kääntä & Niina Nissilä

Tekstilajin tajua kyselemässä: Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia, käsityksiä ja arviointia hylkäyskirjeistä
Esa Laihanen

 

Multilingualism, Translation and Multimodality

Ruotsinkielisten kirjoittamisen käytänteitä: tapaustutkimus kahdesta yrityksestä Helsingin ja Vaasan seuduilla
Jannika Lassus & Johanna Tanner

“Vahvistan, että tämä käännös on … ” Autenttisuuden dilemma(ko) auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa?
Marja Kivilehto

Informelle Sprachmittlung in der Geschäftskommunikation: Von Forschungsergebnissen zur Entwicklung eines Unterrichtsmoduls
Margit Breckle

Työsopimus kuvina – oikeudellisen asiakirjan saavutettavuus
Eliisa Pitkäsalo

 

Professionals’ Perceptions of Digitalisation and Communication

Vor-und Nachteile der Digitalisierung bei der Arbeit von                                                                      Sprachexpertinnen und –experten
Satu Selkälä & Jenni Virtaluoto

Applying Minimalism in the Real World: Results From a Workshop
Tiia Suomivuori, Jenni Virtaluoto & Tytti Suojanen

Språkmedvetenhet inom småbarnspedagogik – pedagogernas reflektioner över begreppet
Katri Hansell & Mari Bergroth

 

Terminological research and methods

Ingenjörer, termer och begrepp. Elektroteknikföretaget Aseas insatser inom ett svenskt terminologiskt nätverk 1941–1983
Hans Landqvist & Nina Pilke

Terminological Problems in Academic Writing: A Study of Texts Written by University Students
Heli Katajamäki

Integrating Terminological Methods into Special Language Teaching: A Case Study in Finland
Hamid Guedra & Anita Nuopponen

 

 

VAKKI symposiumi XL. Vaasa 6. – 7.2.2020

Vaasa 2020

Toimittajat: Heidi Hirsto, Mona Enell-Nilsson, Hannele Kauppinen-Räisänen & Nicole Keng

Toimitussihteeri: Oona ANDREJEFF

ISBN 978-952-68538-9-5 (PDF)

ISSN-L 2242-6841
ISSN 2242-685X (PDF)