Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä

Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä -teoksen  tarkoituksena on tarjota lukijoille kokonaisuus, jossa tieteellistä kirjoittamista lähestytään tiedeyhteisön viestintänä. Tiedeyhteisön viestintään osallistutaan toimien erilaisissa rooleissa, kuten opettajan ja opiskelijan, opinnäytteen ohjaajan, tekijän ja opponoijan, kirjoittajan ja lukijan rooleissa. Rooleihin liittyvien viestintäkäytäntöjen tunteminen auttaa ymmärtämään toiminnan mahdollisuuksia. Tämä teos painottuu tutkielmaa kirjoittavan opiskelijan tukemiseen. Teoksessa on sekä tutkimus- että oppikirja-artikkeleita, jotka kaikki ovat käyneet läpi vertaisarvioinnin.

Teoksen taustalla on kehityskulku, jossa digitalisoitumisen mukanaan tuomat monet viestintäteknologiat ja sovellukset asettavat uusia vaatimuksia yliopistojen opetukseen, tutkimukseen ja myös hallintoon sekä niiden tapoihin viestiä. Tässä yhteydessä kirjallisella viestinnällä tiedon tuottamisen ja jakamisen muotona on omat vahvuutensa esimerkiksi digitaalisesti opetettaessa ja opiskeltaessa. Jotta kirjallinen viestintä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan kirjoittamisen tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Siihen tarpeeseen tämä teos omalta osaltaan vastaa.

 

Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä (kokonainen kirja, pdf)

Sisällys

Saatteeksi

 

Osa I: Tutkimusartikkelit

Käsitteiden analysointi tieteellisen kirjoittamisen oppimisen menetelmänä
Heli Katajamäki

Kaksi tarinaa gradun tekemisestä – Itsensä johtamisen näkökulma
Jenni Kantola

Kirjoittajan oman äänen kuuluminen tieteellisessä tekstissä
Jaana Puskala

Yliopiston opinnäytteiden ohjaajien roolit ja tutkielmien kirjoittamisen tuki
Heli Katajamäki & Suvi Isohella

 

Osa II: Oppikirja-artikkelit

Systemaattinen käsiteanalyysi tutkijan työssä
Anita Nuopponen

Tieteellisen tekstin jäsentäminen
Merja Koskela & Nina Pilke

Termien käsittely opinnäytetyön prosessissa
Niina Nissilä & Merja Koskela

Hyvän argumentin anatomia
Tommi Lehtonen

Opponointi oppimistilanteena
Heidi Hirsto & Anne Soronen

Teknologinen näkökulma (viestinnän) tutkimukseen
Tanja Sihvonen

 

Kirjoittajat

 

Anita – Terminologian grand old lady ja Vaasan viestintätieteiden uranuurtaja

 

 

Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä

VAKKI Publications 11

Vaasa 2020

ISBN 978-952-68538-7-1 (nid.)
ISBN 978-952-68538-8-8 (PDF)

VAKKI Publications

ISSN-L 2242-6841
ISSN 2242-685X (PDF)