Tänkta termer – Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv

Inledning

Förord – Alkusanat

 

Ekonomisk lönsamhet och juridisk samordning

Terminologiarbejde – hvad får vi ud af det? Om cost-benefit-analyse af terminologiarbejde
Erdman Thomsen, Hanne

Underhåll är halva nöjet
Jonsson, Niklas & Sofie Sundholm

Juridisk terminologi i den flerspråkiga EU-kontexten
Strandvik, Ingemar, Niina Nissilä & Nina Pilke

 

Tillgång till kunskap genom nationalspråklig medvetenhet

Nationella terminologicentraler – i allmännyttans intresse
Bucher, Anna-Lena

Post och bank – om lagring av terminologi, den svenska Rikstermbanken och den finska Vetenskapstermbanken
Nilsson, Henrik, Antti Kanner & Tiina Onikki-Rantajääskö

Planlegging av systematisk innsamling og registrering av fagterminologi i og for universitets- og høyskolesektoren
Hoel, Jan

Erfaringar frå eit mønsterpraksisprosjekt i kjemisk terminologi Utprøving av to arbeidsmetodar
Våge, Ole

 

Kunskapsstyrning och kunskapsförmedling

Terminologi i sprogteknologiske værktøjer og sprogteknologiske værktøjer til terminologistyring
Lyngby Hoffmann, Pia & Bodil Nistrup Madsen

Tiedonhallintaa terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön avulla
Seppälä, Katri

Terminologicentraler som utbildare
Holmér, Åsa

Terminologiutbildning på universitetsnivå – magisterprogrammet vid Vasa universitet som exempel
Nuopponen, Anita

Termdist – a joint Nordic terminology training initiative
Kristiansen, Marita & Ágústa Ϸorbergsdóttir

 

Förefattarpresentationer

Index