Språkmöten i skönlitteratur – perspektiv på litterär flerspråkighet

Förord

I Analys av litterär flerspråkighet – teoretiska och metodologiska ansatser

Kodväxling i tal och text och dess lämplighet för analys av litterär flerspråkighet
Siv Björklund

Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: att analysera kontexten för litterära verk
Hans Landqvist och Sofia Tingsell

Litteraturens språkvariation, kritiken och det finlandssvenska rummets gränser. Kim Weckströms Sista sommaren, Kjell Westös Drakarna över Helsingfors och debatten om Finlandiapriset 1996
Julia Tidigs

II Litterär flerspråkighet i finlandssvensk litteratur – tre empiriska studier

Två tider – två miljöer – två romaner. Språkväxling i Kjell Westös Helsingforsskildringar
Bodil Haagensen

Text i illustrationer – uttryck för flerspråkighet i den moderna finlandssvenska bilderboken
Maria Kvist

Flerspråkighet i finlandssvenska ungdomsromaner – vad anser läsarna?
Maud Rantala

III Översättning av litterär flerspråkighet

Om översättning av svordomar och skällsord med språkväxling i Jens Lapidus romaner Snabba cash och Aldrig fucka upp
Mona Enell-Nilsson och Minna Hjort

Ekon från medeltiden. Om språkväxling i Eila Pennanens historiska roman Pyhä Birgitta och dess svenska översättning Birgitta sierskan
Harry Lönnroth

Språkväxling i Bengt Pohjanens Smugglarkungens son och dess översättning till finska
Sanna Pakarinen

 

Efterord
Lars Sund

I boken medverkar